Quanzoom

QUANZOOM tải PNG chất lượng cao cho POD "không giới hạn".

Hỗ trợ công nghệ làm nét tối ưu và các chế độ nhập liệu như link sản phẩm, link danh sách, và từ khóa. Các platform tiêu biểu: Merch by amazon, Teepublic, Redbubble, Spreadshirt ...

  • Tải PNG
  • Phóng to làm nét
  • Xóa nhăn Merch by amazon
  • Tự động vượt captcha amazon
  • Xóa watermark
  • Kiểm tra Trademark tự động
  • Xuất CSV
Quanzoom image