DEEX tái tạo thiết kế PNG từ ảnh mockup không giới hạn.

Với công nghệ xử lý ảnh tiên tiến, DEEX giúp bạn lấy lại thiết kế gốc từ những ảnh mockup bạn có. Chất lượng phụ thuộc vào mockup ban đầu

  • Hỗ trợ PNG, JPG, JPEG
  • Phóng to làm nét
  • Chạy tự động số lượng lớn
Deex image