Varando

Varando tạo hiệu ứng ảnh tự động số lượng lớn.

Với công nghệ xử lý ảnh tiên tiến, Varando giúp bạn convert hàng trăm, hàng ngàn ảnh một lần với những hiệu ứng chuyên nghiệp được hỗ trợ:

  • Chạy tự động số lượng lớn
  • Hiệu ứng Coloring Images
  • Hiệu ứng Random Fill
Varando image