CheckMark

CheckMark tự động kiểm tra Trademark cho sản phẩm POD.

Với tiêu chí "An toàn là trên hết" (Safety first), Checkmark mang tới cho bạn giải pháp tự động hóa an toàn khi tham gia lĩnh vực POD.

  • Dữ liệu trademark từ USPTO
  • Hỗ trợ các trademark trong lĩnh vực may mặc (Clothing)
  • Xử lý số lượng lớn
  • Hỗ trợ đầu vào text, image, CSV
  • Tùy chỉnh danh sách Trademark
CheckMark image